Invitasjon til FREMO-treff i Arendal 4 - 6 mars 2005

For femte gang har Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) gleden av å innby til FREMO-treff i Arendal. Stedet er igjen Barbu Menighetshus hvor vi har vært tidligere om årene. Her har vi en sal på rundt 200 m2 til rådighet, samt tilhørende kjøkken og peisestue.

Tema og epoke

Tema for anlegget vi ønsker å bygge denne gangen blir en hovedbane (Sørlandsbanen?) med flere sidebaner. Arendal – Treungen-banen med kryssingen av Sørlandsbanen på Nelaug vil sannsynligvis være en del av dette. Så får vi se hvilke moduler vi har til rådighet når treffet nærmer seg.

Vi kommer til å fokusere på epoken 1955 – 1975, og ønsker at rullende materiell som brukes fortrinnsvis skal reflektere denne tidsperioden.

Tidsramme for treffet

Treffet starter med opprigging av anlegget fredag ettermiddag. Vi håper at alle som skal delta med moduler har mulighet til å komme så tidlig som mulig denne fredagen, slik at vi kan ha anlegget kjøreklart i løpet av kvelden.

Lørdag morgen starter vi klokken 09:00 med første kjøresesjon, og så får vi se hvor mange ”modelldager” vi klarer å gjennomføre fram til søndag klokken 14:00.

For deg som ikke har mulighet for å delta hele helga er det selvsagt mulighet for å bli med bare en av dagene (gjelder ikke moduler og materiell). Uansett vil vi gjerne at du melder deg på som angitt nedenfor.

Påmelding

Påmelding skjer direkte til Halvor Sannæs, AMJK på email halvors@c2i.net eller telefon 3702 4064 (privat). Fristen for påmelding av moduler og rullende materiell er satt til 16. januar 2005, mens påmelding for deltakere uten moduler og materiell må skje innen 20. februar 2005.

Moduler og materiell

Ved påmelding av nye moduler må en målskisse vedlegges. Moduler som har vært brukt i Arendal ved tidligere anledninger er sannsynligvis allerede registrert. Se for øvrig artikkelen på www.FREMO-Norge.org angående sjekk av moduler før treff.

Materiell som skal brukes må ha trådkobbel. Det er viktig at funksjonen til trådkobbelet er sjekket før treffet, slik at vi kan unngå problemer. Faste vognstammer kan ha andre typer kobbel internt, men må ha trådkobbel på begge endene.

Alle lok må ha DCC-kompatibel dekoder.

Vi er spesielt interessert i å få med flere kurve-moduler, og rette strekninger, og oppfordrer dere som bygger moduler til å gjøre de mest mulig ferdige før treffet.

Mat og overnatting

Som vanlig vil vi sørge for tørrmat og drikke under treffet. For å dekke dette og leie av lokalet vil vi kreve inn 200 kroner fra hver av deltakerne. I tillegg vil vi ha en felles bespisning på lørdagskvelden for de som ønsker. Denne må betales i tillegg.

Vi satser også denne gangen på å få overnattet flest mulig av deltakerne privat, hjemme hos AMJK’s medlemmer. Eventuelt vil det være mulig med overnatting i lokalene vi bruker. Gi beskjed ved påmeldingen om du trenger overnatting.

For øvrig finnes flere hoteller i Arendal, se www.arendal.com .

 

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å ta turen denne helga i mars. Vi satser på at vi nok en gang kan ha en trivelig helg med mye moro rundt modelljernbane, og gleder oss til å se dere her i Arendal!

 

Hilsen AMJK v/ Halvor Sannæs

August 2004