Hjem    

O
nsdag den 2/12 ble Sjuskogbanens andre offisielle kjøresesjon avholdt. Med på moroa var Jan Petter Kamnes, Halvor Sannæs, Frode Wahl, Tore Hjellset og administrerende direktør Steinar Jeppestøl. Mye er gjort på banen siden første kjøresesjon for omtrent et år siden, og kvelden forløp i fred og fordragelighet og uten de store tekniske problemer.

 

Bilder fra kvelden:  
 


Vognene til dagens føreste persontog står klare i spor 2 på Nes, mens trekkraften, en 18 maskin snues på skiva. Frode er lokfører mens Steinar er Txp på Nes.


Stor tømmertrafikk mellom Styggberget og Elgsjøen gjorde at et ekstra kipptog måtte kjøres. Sk44 tok seg av denne jobben. Her har tømmeret blitt losset og de fløtes så videre på elva frem til sitt bestemmelsessted.


Halvor er klar med persontog fra Styggberget.

 
 
 
 

Persontog i spor 1 på Elgsjøen. Her må det vente litt på kryssende tog fra Sjuskogen.


 
   
 

Et oversiktsbilde over Styggberget stasjon. Her er landskapet påbegynt og avventer videre detaljering.


 
   
  Forde setter ut en kjølevogn på rampesporet på Sjuskogen stasjon.


 
   
 

En imponerende samling norske damplok på Sjuskogen. Tre stk. 18c og en 21e (til høyre)