Hjem    

E
n liten arbeidskveld hvor Halvor, Steinar og Tore jobbet med med litt kobling av ledninger på Sjuskogen og noe landskapsarbeid på linja mellom Elgsjøen og Sjuskogen.

 

Bilder:  
 


Gartner Tore er i sving!


Det er skremmende mange uregistrerte biler i området rundt Sjuskogen!

 
 

Hjem