Hjem    

D
et jobbes med en modell av damplok type 21e 202. Forbildet var stasjonert i Kristiansand dirstrikt, fortrinnsvis i Arendal fra 1952 til utrangering i 1962.