Hjem    

D
et kommer nå etterhvert på plass litt mer landskap ved Nes stasjon. Foreløpig er det ikke mye vegetasjon, men fjellformasjonene er på plass og er ferdig malt. Etterhvert skal det på plass grunnvegetasjon og en del trær i dette området så det vil ikke bli seende så bart ut som på disse bildene.

 

Bilder:  
 


Innkjøringen til Nes. Hovedlinjen til høyre og linjen fra Elgsjøen og Sjuskogen til venstre.


Her er den samme tunnellen fra en annen vinkel. Veggene på utsiden er ikke veldig tjukke, men slike tunneller fantes flere plasser på det norske jernbanenettet. I dag ville man ha antakelig ha sprengt bort det hele.


Den ene enden av Nes stasjon. Her begynner det også å vokse frem litt fjellformasjoner i bakgrunnen.

 
 

Hjem