Hjem    

På to av stasjonene er sporplanene basert på virkelige sporplaner. Sporarrangementet på Sjuskogen er basert på sporplanen for Røykenvik på Hadeland, men speilvendt. Det er lagt til et par stikkspor ekstra, samt et rampespor og flere lokstallspor.
Sporarrangementet på Nes er basert på Sporplanen for Rise på Arendalsbanen. Herfra var det forgrening til Grimstad.
Det er også her lagt til tre ekstra stikkspor. Det ene sporet er beregnet for godshus, det andre for lasterampe, mens det tredje, som går ut fra sporet til svingskiven, er beregnet for internt materiell. Forbildet for godshuset på Nes er det som stod på Blakstad, Arendalsbanen.

De andre to stasjonene, Elgsjøen og Styggberget, har sporplaner uten noe spesielt forbilde, men lignende sporarrangementer kunne man finne flere steder i Norge. Sporplanen på Elgsjøen er relativt lik sporplanene på noen av Stasjonene på jernbanen Reinsvoll-Skreia, Gjøvikbanen. Både Kolbu og Bilitt hadde tilsvarende sporarrangement.
Styggberget er nok litt mer fri fantasi, men med røtter i virkeligheten.


 

Skjematisk sporplan, SjB