"Småskogen" modul

Over en periode på nesten et år fram til våren 2001, hadde vi i AMJK gleden av å ha jevnlig besøk av pater Alan Littlewood på våre kjørekvelder. Han var en ivrig jernbane-entusiast, og hadde store kunnskaper om jernbaner i Norge og utlandet. Han delte raust av sine kunnskaper, og deltok i kjøringen på modulanlegget vårt med et smittende humør.

Desverre døde Alan utpå våren 2001.

Senere har AMJK fått arve Alan's store bibliotek av sporvogns- og jernbane-litteratur, en 10-12 hyllemeter med bøker og tidskrifter. Dette er en storslått gave å få, og vi håper den kan bli til glede for klubben og andre i tiden fremover. I det vi fikk var også de tingene Alan hadde samlet med tanke på å bygge en modelljernbane en gang i fremtiden. Han kom aldri så langt, og derfor har vi valgt å lage en modul hvor disse tingene kunne få sin plass. Modellene har engelsk forbilde, men det er jo bare naturlig siden Alan kom fra England. Modulen har fått navnet "Småskogen" til minne om Alan Littlewood.