Utløserlager clutch, oppgradert kvalitet

kr 348.00

Lager med større anleggsflate enn standardlageret GRB201.